G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Índex d'articles
Articles d'investigació - Any: 1988
esquerra
casa
dreta

Eine neue Unterart der Epipactis helleborine (L.) Crantz aus Mittlelitalien:Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp. latina W. Rossi et E. Klein (Pàgs.93-95) ***
Erstfund des intergenerischen Bastardes Dactylorhiza cordigera × Leucorchis albida in Bulgarien – (Pàgs. 100-101)
Importanza ecologica delle gravine pugliesi.
Les Ophrys «arachnitiformes» du bassin méditerranéen occidental. Natural. belges 69 (Orchid. 2): 98-112.

esquerra   dreta
GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte