G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Índex d'articles
Articles d'investigació - Any: 2018
esquerra
casa
dreta


Anacamptis × dafnii nothosubsp. solanoi Serra & López Esp., nothosubsp. Nov. (Orchidaceae), a new hybrid

Characterization of sympatric Platanthera bifolia and Platanthera chlorantha (Orchidaceae) populations with intermediate plants.
Les orchidées de la Wilaya de Souk-Ahras (Nord-Est Algérien) : Inventaire, écologie, répartition et enjeux de conservation.

esquerra   dreta
GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte