G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Índex de pol·linitzadors
Bombus terrestris lusitanicus      Krüger 1956
esquerra
index
dreta


Bombus terrestris lusitanicus

Bombus terrestris lusitanicus

10 juny 2014 - Bombus terrestris lusitanicus sobre Anacamptis coriophora - Autor: Angel Martín

Bombus terrestris lusitanicus


 10 juny 2014 - Bombus terrestris lusitanicus sobre Anacamptis coriophora - Autor: Lluís Salvador

 
abella
 
Imatges externes:
Relació d'orquídies i pol·linitzadors

Publicacions:

esquerra   dreta
GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte