G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

Híbrids de la Península Ibèrica i illes
casa
dereta

Relació d'híbrids amb representació gràfica           (actualitzat a data 1 d'octubre 2021)

 
Híbrid compost per:
Nom de l'híbrid:

Anacamptis champagneuxii   ×  A. laxiflora
Anacamptis collina  ×  A. champagneuxii
Anacamptis collina  ×  A. papilionacea subsp. grandiflora
Anacamptis coriophora subsp. coriophora  ×  A. morio
Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. laxiflora
Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. papilionacea
Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. pyramidalis
Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. robusta
Anacamptis laxiflora × A. morio
Anacamptis morio  ×  A. papilionacea
Anacamptis pyramidalis  ×  Serapias lingua
Cephalanthera longifolia   ×  Orchis langei

Dactylorhiza elata x D. fuchsii
Dactylorhiza elata  ×  D. irenica
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis   ×  D. maculata
Dactylorhiza fuchsii   ×  D. majalis
Dactylorhiza fuchsii   ×  Gymnadenia. conopsea
Dactylorhiza insularis  ×  Orchis mascula
   

Gymnadenia conopsea x G. gabasiana

- - - - -
Ophrys algarvensis   ×   O. lupercalis (forestieri)
Ophrys apifera   ×  O. ficalhoana
Ophrys apifera   ×  O. picta subsp. nafarroana
Ophrys apifera  ×  O. scolopax
Ophrys apifera  ×  O. speculum
Ophrys arachnitiformis  ×  O. tenthredinifera
Ophrys ×laconensis
- - - - -
Ophrys arnoldii   ×   O. sphegodes
- - - - -
Ophrys aveyronensis   ×   O. castellana
Ophrys aveyronensis   ×   O. ficalhoana
Ophrys aveyronensis   ×   O. scolopax
Ophrys aveyronensis   ×   O. sphegodes
- - - - -
- - - - -
Ophrys balearica  ×   O. speculum
- - - - -

Ophrys bombyliflora  ×   O. incubacea
Ophrys bombyliflora  ×   O. picta
Ophrys bombyliflora  ×   O. spectabilis
Ophrys bombyliflora  ×   O. speculum
Ophrys bombyliflora  ×   O. tenthredinifera
Ophrys castellana  ×  O. ficalhoana
Ophrys castellana  ×  O. scolopax
Ophrys catalaunica  ×  O. incubacea
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Ophrys catalaunica  ×  O. scolopax
- - - - -
Ophrys dianica  ×  O. forestieri
Ophrys dianica (lucentina)   ×  O. lutea
Ophrys dianica (lucentina)  ×  O. tenthredinifera
- - - - -

Ophrys ficalhoana   ×  O. passionis
Ophrys ficalhoana   ×  O. picta
Ophrys ficalhoana   ×  O. scolopax
Ophrys ficalhoana   ×  O. speculum
Ophrys ficalhoana   ×  O. sphegodes
Ophrys forestieri   ×  O. lutea
Ophrys forestieri   ×  O. passionis
Ophrys forestieri  (lupercalis)   ×  O. tenthredinifera
Ophrys fusca   ×  O. lutea
Ophrys fusca   ×  O. speculum
Ophrys incubacea  ×  O. insectifera
Ophrys incubacea  ×  O. picta
Ophrys incubacea  ×  O. scolopax
Ophrys incubacea   ×  O. speculum
Ophrys incubacea   ×  O. sphegodes
Ophrys incubacea subsp. pacensis  ×  O. tenthredinifera
Ophrys incubacea var. rubriflora  ×  O. speculum
Ophrys insectifera  ×   O. passionis
Ophrys insectifera  ×   O. sphegodes
- - - - -

Ophrys lusitanica   ×  O. speculum
Ophrys lutea   ×  O. riojana
Ophrys lutea   ×  O. scolopax
Ophrys lutea   ×  O. speculum
Ophrys lutea   ×  O. sphegodes
Ophrys lutea   ×  O. tenthredinifera
Ophrys passionis  ×  O. scolopax
Ophrys passionis  ×  O. speculum
Ophrys passionis  ×  O. sphegodes
no descrit (Ophrys ×surdii)
- - - - -
Ophrys picta   ×  O. riojana
- - - - -
Ophrys picta   ×  O. tenthredinifera
Ophrys querciphila    ×  O. sphegodes
- - - - -
Ophrys riojana    ×  O. sphegodes
Ophrys scolopax  ×  O. speculum
Ophrys scolopax  ×  O. sphegodes
Ophrys scolopax   ×  O. tenthredinifera
Ophrys speculum  ×  O. sphegodes
Ophrys speculum  ×  O. tenthredinifera

Orchis anthropophora  ×  O. italica
Orchis anthropophora  ×  O. purpurea
Orchis anthropophora  ×  O. simia
Orchis langei   ×  O. provincialis
Orchis mascula    ×  O. pallens
Orchis mascula    ×  O. provincialis
Orchis militaris  ×  O. purpurea
- - - - -
Orchis purpurea   ×  O. simia

Platanthera bifolia  ×  P. chlorantha
Serapias cordigera  ×  S. lingua
Serapias cordigera  ×  S. maria
Serapias cordigera  ×  S. parviflora
Serapias lingua  ×  S. maria
Serapias ×liana    (NOU)
Serapias lingua  ×  S. parviflora
Serapias lingua  ×  S. vomeracea

Relació general d'híbrids presents a Catalunya Península Ibèrica i d'altres llocs, amb i sense representació gràfica
Accés al primer grup d'híbrids que inclou aquests gèneres:
Accés al segon grup d'híbrids que inclou el gènere Ophrys, 1a. part :
Accés al tercer grup d'híbrids que inclou el gènere Ophrys, 2a. part :
Accés al quart grup d'híbrids que inclou aquests gèneres:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte