actualitzat a data 23 gener 2017
enrere
index
següent

Fonts consultades:

Publicacions:
Les orchidées sauvages de France – Rémy Souche - Any 2004
Flora Iberica. Volum XXI – 2005
Hybrides d'Ophrys – Rémy Souche – 2008
Guía de orquídeas silvestres de la montaña oriental leonesa – Any 2011
Catálogo de la flora vascular de Cantabria - 2014

Llocs web:
Elisabeth i Jean-Luc - (Toulouse - França)
Grupo botánico cantábrico
Proyecto Orquidea
Observacions pròpies dels socis de l'AOC i GOC-ICHN
Altres llocs...

Nota: Tots els desencerts i petites anotacions que trobareu és responsable Lluís Salvador i que es poden corretgir, modificar o eliminar amb els vostres amables aclariments i suggeriments, si m'ho feu saber és clar. Ningú és perfecte. Gràcies. Correu electrònic: luissalvador718@gmail.comAnacamptis champagneuxii   ×  A. picta (A. Camus)  B. Bock 2012
Anacamptis ×albertii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis collina   ×   A. champagneuxii  (E.G. Camus)  H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr.   2007
Anacamptis ×semisaccata
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis collina  ×  A. papilionacea (Hautz.)  B. Bock  2012
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis collina   ×   Himantoglossum robertianum (Pallarés)  J.M.H. Shaw. 2014
×Anamantoglossum almeriense
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis coriophora  ×  A. laxiflora  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis coriophora   ×   A. morio (Bréb.) H.Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis coriophora  ×  A. pyramidalis (E.G. Camus)H.Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007
Anacamptis ×simorrensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis coriophora  ×  Orchis purpurea (Pau)  B. Bock  2012
×Anacamptorchis celtiberica
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. laxiflora (E.G. Camus, Bergon & A. Camus) B. Bock 2012
Registres:    I.P.N.I.    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


(C. Bernard & G. Fabre) H. Kretzschmar, Eccarius & H- Dietr.  2007
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge  


R.M. Bateman 2004
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
 


Anacamptis laxiflora  ×  A. longicornu × ? A. palustris  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis laxiflora  ×   A. morio (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis morio   ×   A. papilionacea (Rchb.f.H.KretzschmarEccarius & H. Dietr. 2007
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
Il·lustració :


Anacamptis morio  ×  Gymnadenia conopsea (Pau)  B. Bock 2012
×Gymnacamptis reserata
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Anacamptis morio  ×  Orchis mascula ( Brande ) Stace  2009
×Anacamptorchis morioides        (Orchix x mezquitensis)
Registres:    I.P.N.I.     - Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis morio  ×  Serapias cordigera José Álvarez Gándara
×Serapicamptis monfortensis = Orchiserapias monfortensis
Registres: ---------
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :Anacamptis morio  ×  Serapias vomeracea A. Camus  &  Sennen  1929
×Serapicamptis fontanae
Registres: I.P.N.I.  - Tela Botanica   -  I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


probable Anacamptis palustris Rivas Goday    1946
Orchis ×ruperconchae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis palustris   × Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis Rivas Goday   1946
Orchis ×caballeroi
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Anacamptis papilionacea   × Serapias cordigera (E.G. Camus) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. 2007
Sericamptis ×debeauxii
Registres:    I.P.N.I.          Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis picta   ×   Serapias lingua (E.G. Camus & A. Camus) J.M.H. Shaw 2007
× Serapicamptis correvonii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Anacamptis pyramidalis   ×   Serapias lingua Godfery 1921
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
J. Bot., 59 : 57 - 1921


Cephalanthera longifolia ×  Orchis langei F.M. Vázquez 2009
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza elata ×[Anacamptis pyramidalis × Gymnadenia odoratissima ?)  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza elata × D. fuchsii  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza elata  ×  D. incarnata (G. Keller & Jeanj. ) Soó 1962
Dactylorhiza ×dubreuilhii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 
Publicacions relacionades :
Monogr. Iconogr. Orchid. Eur. 2: 253 (1933)
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 9 (1962)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005


Dactylorhiza elata  ×  D. irenica F.M. Vázquez 2008
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza elata ×  D. maculata (G.Keller ex T.StephensonSoó 1962
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
 


Dactylorhiza elata ×  D. majalis  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
Publicacions relacionades :
Nomina Nova Generis Dactylorhiza. Budapest - Any 1962
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005


Dactylorhiza elata ×  G. conopsea  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:


Dactylorhiza elata ×  Spiranthes aestivalis  
×Spilorhiza diversiflora
Registre:         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza fuchsii  ×  D. incarnata (Soó) Soó  1962
Dactylorhiza ×kerneriorum
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 
Publicacions relacionades :
Nomina Nova Generis Dactylorhiza: 9 - Budapest - Any 1962
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 110 - Any 2005


Dactylorhiza fuchsii  ×  D. maculata (Druce) Soó 1962
Dactylorhiza ×transiens
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza fuchsii  ×  D. majalis (Halácsy) Borsos & Soó  1961
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
Herbari de Sánchez Pedraja, present a Sallent de Gállego (Osca)......


Dactylorhiza incarnata  ×  D. maculata (E. G. Camus)  Soó 1962
Dactylorhiza ×carnea
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza incarnata  ×  D. majalis (Hausskn.) Borsos & Soó  1960
Dactylorhiza ×aschersoniana
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
 
Publicacions relacionades :
Annales universitatis scientiarum budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio biologica. 3: 113 (1960)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 111 - Any 2005


Dactylorhiza incarnata  ×  D. sambucina C. Bernard 1983
Dactylorhiza ×guillaumeae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
Bulletin de la Société Botanique de France, Lettres Botaniques. París. Vol. 130 (2): 154 (1983)


Dactylorhiza insularis    ×    Orchis mascula  (P. Delforge)  P. Delforge    2000
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza insularis    ×    D. sambucina H.A.Pedersen  2006
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza maculata   ×   D. majalis (Wilmott) Soó  1962
Dactylorhiza ×dinglensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Primera cita: Sota l'Embassament de Lladres, a Peguera 1 juliol 1981...
Publicacions relacionades : 
Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza 10 (1962)
 
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 111 - Any 2005


Dactylorhiza maculata   ×   Gymnadenia conopsea (E. G. Camus)  Peitz  1972
×Dactylodenia legrandiana
Registres:    I.P.N.I.    -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza maculata   ×   Pseudorchis albida (Brügger)  P.F. Hunt  1971
×Pseudorhiza bruniana
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Orchid Review. An Illustrated Monthly Journal Devoted to Orchidology in all its Branches. Kingsteignton 79(935): 142 (1971)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 111 - Any 2005


Dactylorhiza majalis  ×  Gymnadenia conopsea (E. G. Camus)  Peitz  1972
×Dactylodenia lebrunii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Dactylorhiza sambucina   x  D. sulphurea  (romana)  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
Nota: Imatge de Dactylorhiza sambucina f. rubra × D. sulphurea


Epipactis cardina  ×    E. kleinii (parviflora) Benito & C. E. Hermos. 1998
Epipactis ×conquensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 


Epipactis distans   ×   E. helleborine  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis distans   ×   E. kleinii  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis duriensis  (lusitanica)  ×   E. tremolsii  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis helleborine   ×   E. kleinii  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis helleborine   ×   E. phyllanthes P. Delforge 1999
Epipactis ×bruxellensis
Registres:    I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis helleborine   ×  E. rhodanensis (hispania) Benito & C. E. Hermos. 1998
Epipactis ×populetorum
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Epipactis kleinii × E. rhodanensis (campeadori)  
Registre :       ----  
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Epipactis kleinii   ×   E. tremolsii  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Gymnadenia conopsea   ×  G. gabasiana   (syn.   Gymnadenia ×pirenaeensis  
W. Foelsche
1999
 )
C.E.Hermos. & Sabando 1996
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Gymnadenia conopsea  ×  G. odoratissima subsp. longicalcarata Peterm    /  C. E. Hermos. 1998
Gymnadenia intermedia nothosubsp. proxima
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Gymnadenia conopsea var. densiflora   ×  G. odoratissima subsp. longicalcarata C. E. Hermos. 2000
Gymnadenia ×sabandoi
Registre:    I.P.N.I. 
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Himantoglossum hircinum  ×  Orchis simia  (E.G. Camus)  Asch. & Graebn.   1907
×Orchimantoglossum lacazei
Registres:    I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Neotinea conica  ×  Orchis italica  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

GOC  / Activitats /  Articles d'investigació  / Orquídies i botànics /  Sortides  / Publicacions  /  Col·laboraOrquídies de Catalunya  / Península Ibèrica,Balears i Canàries /  Europa  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors  /  Híbrids  / Anomalies  /  Notícies / Vídeos i audiovisuals / Enllaços d'interès  /  @Contacte