actualitzat a data 22 de juny 2017
enrere
index
següent

Ophrys algarvesis  ×  O. atlantica  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Ophrys apifera    ×    O. balearica  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys apifera    ×    O. ficalhoana J.E. Arnold   2009
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 


Ophrys apifera   ×   O. scolopax Duffort   1908
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys apifera   ×   O. speculum M. Henkel   2000
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys apifera   ×    O. tenthredinifera  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys arachnitiformis (O. exaltata subsp. marzuola)  ×   O. forestieri E. G. Camus   1908
Ophrys ×carqueirannensis
Registres:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys arachnitiformis   ×   O. passionis  
Registre :    ----     
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Ophrys arachnitiformis   ×   O. tenthredinifera Scrugli & M.P. Grasso  1984
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys araneola × O. catalaunica  
Registre :        ---- 
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Ophrys arnoldii   ×   O. fusca  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys arnoldii   ×   O. passionis  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Ophrys arnoldii    ×   O. sphegodes J.E. Arnold  2009
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 


Ophrys atlantica   ×   O. bilunulata    
Ophrys ×joannae
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys atlantica  ×  O. dyris H. Baumann  1981
Ophrys ×kurzeorum
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg 19: 142 (1981)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005


Ophrys atlantica  ×  O. fusca  
Ophrys ×joannae ? en algunes publicacions diu Ophrys atlantica x O. bilunulata...
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys atlantica  ×  O. lutea  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys aveyronensis  ×  O. castellana C.E. Hermos. & Soca 1999
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys aveyronensis  ×  O. ficalhoana C.E.Hermos. 2001
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys aveyronensis   × O. passionis Looken 1989
Ophrys ×costei
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys aveyronensis   ×  O. scolopax Looken 1987
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys aveyronensis  ×  O. sphegodes C.E. Hermos. & Soca   1999
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 
Publicacions relacionades :
Orchidophile (Asnières) 86: 84 (1989)
Caesiana 13: 36 (1999) Distribuzione di Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge (Orchidaceae) a rassegna dei suoi ibridi
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005
Hybrides d'Ophrys - Rémy Souche - Pàg. 112 - Any 2008
Soca, L'Orchidophile 199,311-318-2013 (Description de deux nouveaux hybrides d'Ophrys en Aveyron - Pàg. 313)


Ophrys bertolonii × O. fusca  (possiblement Ophrys balearica x O. forestieri) G. Keller  ex  Reinhard   1970
Ophrys ×spuria
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
Die Orchidee 21: 166. 1970


Ophrys balearica  ×  O. dyris  
Registre :        ---- 
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
híbrid a Mallorca 16 abril 2014 trobat per Luis Alberto Domínguez
Publicació relacionada :


Ophrys balearica  ×  O. forestieri  
Registre :        ---- 
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
Luís Alberto Domínguez primeres imatges trobades a Mallorca
Publicació relacionada :


Ophrys balearica  ×  O. fusca  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys balearica  ×  O. lutea  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys balearica × O. spectabilis  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
híbrid trobat a Mallorca per primer cop l'any 2013 i més endavant al 2014 en altra localització 8 abril 2014 per Sven Jonasson
Publicació relacionada :


Ophrys balearica  ×  O. speculum G.Keller ex H.Wettst.  1970
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Die Orchidee, Vol.21, p.162 - 164 - Any 1970
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005


Ophrys balearica  ×  O. sphegodes  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys balearica × O. tenthredinifera  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bilunulata   ×   O. dyris H. Baumann 1981 -  ( Benito & C.E.Hermos.F.M.Vázquez 2009
Ophrys ×brigittae  nothosubsp.  provecta
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bilunulata   ×   O. forestieri C. E. Hermos. , Benito  &  Soca  2000
Ophrys ×proxima
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bilunulata   ×   O. fusca  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005   (aquesta cita d'aquest llibre correspon a Ophryx ×proxima segons l'IPNI)
Folia Botanica Extremadurensis - Volumen 3 - Enero 2009 - Pàg. 267


Ophrys bilunulata   ×   O. lutea Benito    2004
Ophrys ×lucronii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bilunulata   ×   O. sphegodes  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bombyliflora  ×  O. fusca  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bombyliflora   ×  O. incubacea H. Baumann & Kunkele 1986
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 438 (1986).


Ophrys bombyliflora × O. picta  
Registre :         INPN
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bombyliflora   ×  O. scolopax E.G. Camus, Bergon & A. Camus 1908
Ophrys ×olbiensis    (segons Tela Botanica és Ophrys bombyliflora × O. vetula)
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005   (L'anotació del nom Ophrys ×olbiensis segons ***** correspon el segon tàxon a Ophrys vetula...)
Monographie des Orchidées de l'Europe, de l'Afrique... - Pàg. 306 -Any 1908


Ophrys bombyliflora   ×  O. spectabilis S.Moingeon & J.-M. Moingeon 2013
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys bombyliflora   ×   O. speculum Rolfe 1918
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
trobada recentment (any 2014) a Mallorca per Sven Jonasson
Publicacions relacionades :
Orchid Rev. 26: 102. 191. 1918
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005
    


Ophrys bombyliflora   ×   O. tenthredinifera Sommier ex E.G. Camus en Cortesi 1904
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 


Ophrys bombyliflora   ×   O. tenthredinifera var. guimaraesii E.G. Camus en Cortesi   /   D.Tyteca  1987
Ophrys ×sommieri  nothosubsp. chivotii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 
Publicació relacionada :
L'Orchidophile numéro 75:1219 (1987)


Ophrys castellana   ×  O. ficalhoana  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert
Publicació relacionada :


Ophrys castellana   ×  O. incubacea  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys castellana    ×    O. scolopax P. Delforge 1999
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Holotip::
imatge
 


Ophrys castellana   ×   O. sphegodes P. Delforge 1989
Ophrys ×delmeziana
Registre:    I.P.N.I.
Holotip:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys catalaunica Cadevall   1904
Ophrys ×montserratensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
(segons J.E. Arnold, vist el plec d'herbari, en la realitat és un exemplar d'Ophrys catalaunica)


Ophrys catalaunica   ×   O. incubacea J.E. Arnold   2009
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys catalaunica × O. insectifera  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005   (en la realitat aquest híbrid seria Ophrys ×poisneliae, i la menció al tàxon Ophrys aymoninii crec que és totalment erroni com present a Espanya, fins ara)
Notes sobre el gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià - Pàgs. 75 i 144- Any 2009


Ophrys catalaunica × O. passionis  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys catalaunica    ×   O. scolopax O. Danesch & E. Danesch   1972
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys catalaunica × O. speculum  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :


Ophrys catalaunica   ×  O. sphegodes Kreutz  1990
Ophrys ×agustinii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys catalaunica   ×   O. subinsectifera Menos   2000
Ophrys ×poisnelae      (en teoria el segon tàxon seria Ophrys insectifera en la realitat)  **
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys clara   ×   O. incubacea Soó  -   F.M.Vázquez & R.Lorenz 2008
Ophrys ×braun-blanquetiana nothosubsp. perceiana
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys dianica   ×  O. forestieri P. Delforge 1999
Registre :       ---- 
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys dianica (lucentina)    ×  O. lutea Benito2015
Registre :       ---- 
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys dianica  ×  O. speculum  M.R. Lowe , Piera & M.B. Crespo   2003
Ophrys ×marinaltae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 
Publicacions relacionades :
Un nuevo híbrido en el género Ophrys L. (Orchidaceae), del norte de Alicante - Any 2003
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005   (el primer tàxon d'Ophrys dianica en aquesta cita del llibre ho reflecteix com a O. bilunulata ?)


Ophrys dianica   ×   O. tenthredinifera P. Tejedor, J. Sospedra & S. Català  2012
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 


Ophrys dyris × O. forestieri  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys dyris   ×   O. fusca H. Baumann  1981
Ophrys ×brigittae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg 19: 142 (1981)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194-Any 2005   (el primer tàxon Ophrys dyris pertany al grup O. omegaifera i no al grup de O.fusca com posa la cita)  
Adiciones y correcciones a la orquidoflora valenciana III Any 2007
Adiciones al catálogo de la flora de las comarcas valencianas de Los Serranos y Ademuz, VIII - Pàgs. 61-62 - Any 2008


Ophrys dyris   ×    O. speculum Wallenwein & Saad  2012
Ophrys ×breieri
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


GOC  / Activitats /  Articles d'investigació  / Orquídies i botànics /  Sortides  / Publicacions  /  Col·laboraOrquídies de Catalunya  / Península Ibèrica,Balears i Canàries /  Europa  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors  /  Híbrids  / Anomalies  /  Notícies / Vídeos i audiovisuals / Enllaços d'interès  /  @Contacte