G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

actualitzat el 10 de juliol 2022
enrere
casa
següent

Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys algarvensis  ×  O. lupercalis (forestieri)
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

J.E. Arnold   2009
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys apifera    ×    O. picta subsp. nafarroana
J.E. Arnold   2009
Registre:   ----------
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Duffort   1908
Registre:   Tela Botanica         I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
 
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Monographie des orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des Provinces Russes transcaspiennes par E.G. Camus - Any 1908 - Pàg. 306
L'Orchidophile numéro 128:177 (1997)
Adiciones y correcciones a la orquidoflora de la comarca del Alto Palancia y Aledaños (Castellón) - (Pàg. 202) - Any 2003
Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón V. (Pàg. 35) - Any 2004
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 192 - Any 2005
Hybrides d'Ophrys - Rémy Souche - Pàg. 96 - Any 2008
Notes sobre el gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià - Pàgs. 67-69 i 143 - Any 2009
Catálogo de la flora vascular de Cantabria - Pàg. 319 - Any 2014
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 397 i 408- Any 2017

M. Henkel   2000
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys arachnitiformis (O. exaltata subsp. marzuola)  ×   O. forestieri
E. G. Camus   1908
Ophrys ×carqueirannensis
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
Según Benito Ayuso, combinación no descrita (2021) - (Pàg. 72)

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Ophrys ×joannae
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

H. Baumann  1981
Ophrys ×kurzeorum
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württemberg 19: 142 (1981)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàg. 398 - Any 2017

Ophrys atlantica  ×  O. forestieri (lupercalis)
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Ophrys ×joannae ? en algunes publicacions diu Ophrys atlantica x O. bilunulata...
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Caesiana 13: 35 (1999) Distribuzione di Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge (Orchidaceae) e rassegna dei suoi ibridi
Hybrides d'Ophrys - Rémy Souche - Pàg. 114 - Any 2008
Description de deux nouveaux hybrides d'Ophrys en Aveyron - Pàg. 313 - Any 2013
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 398 i 408 - Any 2017

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Looken 1989
Ophrys ×costei
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Looken 1987
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
 
Imatges d'herbari:
 

C.E. Hermos. & Soca   1999
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 

Luís Alberto Domínguez primeres imatges trobades a Mallorca
Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

G. Keller  ex  Reinhard   1970
Ophrys ×spuria
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
híbrid trobat a Mallorca per primer cop l'any 2013 i més endavant al 2014 en altra localització 8 abril 2014 per Sven Jonasson

G.Keller ex H.Wettst.  1970
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
 
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Ophrys bertolonii × O. fusca  (possiblement Ophrys balearica x O. forestieri)
G. Keller  ex  Reinhard   1970
Ophrys ×spuria
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Die Orchidee 21: 166. 1970

Ophrys ×brigittae  nothosubsp.  provecta
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

C. E. Hermos. , Benito  &  Soca  2000
Ophrys ×proxima
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005   (aquesta cita d'aquest llibre correspon a Ophryx ×proxima segons l'IPNI)
Folia Botanica Extremadurensis - Volumen 3 - Enero 2009 - Pàg. 267

Ophrys ×lucronii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   - - - -
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Mitteilungsbl. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18(3): 438 (1986).
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàg. 399 - Any 2017

E.G. Camus, 1908
Ophrys ×olbiensis = Ophrys bombyliflora x O. scolopax
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys ×olbiensis    (segons Tela Botanica és Ophrys bombyliflora × O. vetula)
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Monographie des Orchidées de l'Europe, de l'Afrique... - Pàg. 306 -Any 1908
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005   (L'anotació del nom Ophrys ×olbiensis segons ***** correspon el segon tàxon a Ophrys vetula...)

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Rolfe 1918
Registre: I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
trobada recentment (any 2014) a Mallorca per Sven Jonasson

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
Syn. = Ophrys x humbertii Maire 1924

E.G. Camus en Cortesi   /   D.Tyteca  1987
Ophrys ×sommieri  nothosubsp. chivotii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
L'Orchidophile numéro 75:1219 (1987)

Benito Ayuso 2021
Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatge d'holotip
imatge
 

Ophrys ×delmeziana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatge d'holotip
imatge
 

Cadevall   1904
Ophrys ×montserratensis
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
(segons J.E. Arnold, vist el plec d'herbari, en la realitat és un exemplar d'Ophrys catalaunica)

J.E. Arnold   2009
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005   (en la realitat aquest híbrid seria Ophrys ×poisneliae, i la menció al tàxon Ophrys aymoninii crec que és totalment erroni, tàxon no present a Espanya, fins ara)
Notes sobre el gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià - Pàgs. 75 i 144- Any 2009
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàg. 400 - Any 2017

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ------
Publicacions relacionades :


Registre:   I.P.N.I.

Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Kreutz  1990
Ophrys ×agustinii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Menos   2000
Ophrys ×poisnelae      (en teoria el segon tàxon seria Ophrys insectifera en la realitat)  **
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Soó  -   F.M.Vázquez & R.Lorenz 2008
Ophrys ×braun-blanquetiana nothosubsp. perceiana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Benito 2015
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

M.R. Lowe , Piera & M.B. Crespo   2003
Ophrys ×marinaltae
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Ophrys dianica (lucentina)   ×   O. tenthredinifera
P. Tejedor, J. Sospedra & S. Català  2012
Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
imatge
 
Imatges d'herbari:
 

Registre:    ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Ophrys dyris   ×   O. fusca
H. Baumann  1981
Ophrys ×brigittae
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Wallenwein & Saad  2012
Ophrys ×breieri
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
 

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte