G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

actualitzat el 31 de juliol 2021
enrere
casa
següent

Benito Ayuso 2021
Ophrys ×juanae     
Registre:   - - -
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Rolfe 1918 Benito,C.E. Hermos. & Soca 2001
Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

E. Robles, M. Becerra, G. Astete & P. Barrena 2021
Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:

Benito Ayuso 2021
Ophrys ×robatschii     
Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert

Ophrys ficalhoana  ×   O. scolopax
Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

Ophrys ficalhoana   ×   O. speculum
Benito Ayuso 2021
Registre:   ----
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
   

Ophrys ficalhoana   ×   O. sphegodes
Alejandre, Benito Ayuso, Hermosilla & Soca 2021
Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

 Ophrys ×fraresiana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Soca   2000
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :

Ophrys forestieri    (lupercalis×   O. tenthredinifera 
no descrit
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Ophrys ×sancti-leonardii = O. fusca subsp. fusca × O. tenthredinifera

Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari :

Sennen ex E.G.Camus & A. Camus nm. 1971O.Danesch & E.Danesch  1972
Ophrys ×eliasii nm. conimbricensis
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Die Orchidee. Hamburg-Othmarschen & Hamburg 22(1): 27. 1971
Orchid. Eur. Ophrys-Hybrid.: 226, 148. 1972
Mitteilungsblatt Arbeitskreis heimische Orchideen Baden- Württemberg, Vol. 18: 471 (1986)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005

Ophrys ×gauthieri (Ophrys ×leucadica)
Registre:   I.P.N.I.  -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
aquest híbrid Ophrys gauthieri és sinònim d'Ophrys battandieri

Sennen ex E.G.Camus & A. Camus  1928
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Ilustració:
imatge
 

Ophrys ×pseudofusca
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Benito  2011
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Sennen  1912
Ophrys ×llenasii      sinònim: Ophrys x breviappendiculata
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

 Kohlmüller, Riech. & Schöb   1991
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Macch. 1881
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys incubacea    ×   O. tenthredinifera (segons Benito no descrit Any 2021)
Cortesi 1904
Ophrys ×grampinii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

O. Danesch & E. Danesch   1972 /   D. Garcia & F. Márquez 2013
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Soca 2000
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

Pokorny ex Rchb.f. 1851
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Il·lustració:
imatge

Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
(present a Osca) i fotografiada també durant el díes de l'assemblea de l'AIO, juny 2008

Ophrys lucentina (dianica)   ×   O. tenthredinifera
P. Tejedor, J. Sospedra & S. Català  2012
Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
imatge
 
Imatges d'herbari:
 


Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
     

C.E. Hermos. & Ubieto   2000
Ophrys ×mirandana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

J.Piera, J.A. Huertas, & J. Calvo 2007
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

E. Robles & M. Becerra 2021
Registre:   
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Ophrys ×acina
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Soca & Benito 2000
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

C.E. Hermos.   1998
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Registre:   
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys passionis subsp. garganica   ×   O. tenthredinifera
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Ophrys ×surdii, no existeix a Catalunya ja que un dels parentals no està present =(Ophrys passionis subsp. garganica)

Registre:   ------
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

C.E. Hermos. & Tabuenca  2001
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Ophrys ×gomezii
Registre:   ----
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
 

Ophrys querciphila    ×   O. sphegodes
Registre:   ----
Imatges externes:
 
Imatges d'herbari:
 

Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Serra  & J.X. Soler   2012
Ophrys ×castroviejoi   (sinònim: Ophrys × kelleriella  G. Keller 1931)
Registre:   I.P.N.I.  -   I.N.P.N.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
 
Imatges d'herbari:

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

Maire  1924
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 

Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Ophrys ×macchiatii    sinònim: Ophrys × neokelleri
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 

Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 

Ophrys ×tinyusi
Registre:   ----
Imatges externes:
imatge
imatge
 
Imatges d'herbari:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte