actualitzat a data 3 de gener 2017
enrere
index
següent

Ophrys ficalhoana   ×  O. incubacea O. Danesch & E. Danesch   1972
Ophrys ×manfredoniae
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
Orchideen Europas: Ophrys-Hybriden 228, 138. 1972
Notas florísticas referentes al Macizo Ibérico Septentrional, IV - Pagina 55 - Any 2005


Ophrys ficalhoana   ×   O. passionis  
Registre :         I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert


Ophrys ficalhoana   ×   O. picta  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert
Publicació relacionada :


Ophrys ficalhoana  ×   O. scolopax   
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys ficalhoana   ×   O. speculum primera cita per Mikel Tapia
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :


Ophrys ficalhoana   ×   O. sphegodes  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
la primera imatge externa a revisar per un expert


Ophrys forestieri  ×  O. lutea M.R. Lowe, Piera & M.B. Crespo 2007
 Ophrys ×fraresiana
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys forestieri   ×   O. passionis Soca   2000
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys forestieri   ×   O. speculum  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert


Ophrys forestieri   ×   O. sphegodes  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert
Publicació relacionada :


Ophrys forestieri   ×   O. tenthredinifera  O. Danesch & E. Danesch   1972
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys fusca  ×  O. incubacea  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:


Ophrys fusca  ×  O. lutea Gauth.-Lièvre 1922
Ophrys ×gauthieri (Ophrys ×leucadica)
Registres:    I.P.N.I.  -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
aquest híbrid Ophrys gauthieri és sinònim d'Ophrys battandieri


Ophrys fusca × O. speculum Sennen ex E.G.Camus & A. Camus  1928
Registres:  Tela Botanica -  Eol
Imatges externes:
imatge
Il·lustració
imatge
 


Ophrys fusca   ×   O. speculum subsp. lusitanica Sennen ex E.G.Camus & A. Camus nm. 1971O.Danesch & E.Danesch  1972
Ophrys ×eliasii nm. conimbricensis
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Die Orchidee. Hamburg-Othmarschen & Hamburg 22(1): 27. 1971
Orchid. Eur. Ophrys-Hybrid.: 226, 148. 1972
Mitteilungsblatt Arbeitskreis heimische Orchideen Baden- Württemberg, Vol. 18: 471 (1986)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005


Ophrys fusca   ×   O. sphegodes Albert & E.G. Camus 1892
Ophrys ×pseudofusca
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys incubacea  ×  O. insectifera Benito  2011
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 
  
  
Ophrys incubacea   ×   O. picta  F.M. Vázquez   2008
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

  
Ophrys incubacea  ×  O. scolopax Sennen ex E.G. Camus  1929  /  Duffort
Ophrys ×llenasii      sinònim: Ophrys x breviappendiculata
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys incubacea   ×   O. speculum  Kohlmüller, Riech. & Schöb   1991
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys incubacea    ×   O. sphegodes Macch. 1881
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
 
Imatges d'herbari:
imatge
 


Ophrys incubacea subsp. pacensis  ×  O. tenthredinifera O. Danesch & E. Danesch   1972 /   D. Garcia & F. Márquez 2013
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys incubacea var. rubriflora   ×  O. speculum Garcia Alonso & Marquez 2013
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys insectifera  ×  O. passionis Soca 2000
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
  
  
Ophrys insectifera  ×  O. sphegodes Pokorny ex Rchb.f. 1851
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
Il·lustració:
imatge
 
  
  
Ophrys insectifera × O. subinsectifera  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
(present a Osca) i fotografiada també durant el díes de l'assemblea de l'AIO, juny 2008


Ophrys lutea   ×   O. passionis C.E. Hermos. & Ubieto   2000
Ophrys ×mirandana
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys lutea  ×   O. riojana C.E. Hermos.  1999
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys lutea   ×   O. scolopax J.Piera, J.A. Huertas, & J. Calvo 2007
Ophrys ×pseudospeculum DC.
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys lutea   ×  O. speculum G. Keller ex B. Tyteca & D. Tyteca   1983
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys lutea   ×   O. sphegodes  
Registre :         Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert


Ophrys passionis   ×  O. riojana C. E. Hermos. 1999
Ophrys ×acina
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge externa a revisar per un expert


Ophrys passionis   ×  O. scolopax Soca & Benito 2000
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys passionis   × O. speculum  
Ophrys ×armentariae
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:


Ophrys passionis    ×   O. sphegodes C.E. Hermos.   1998
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys passionis   × O. tenthredinifera Benito, C.E. Hermos. & Soca 2001
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys passionis subsp. garganica   ×   O. tenthredinifera O. Danesch & E. Danesch   1972
Ophrys ×surdii
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys passionis × O. vasconica  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys picta   ×   O. riojana C.E. Hermos. & Tabuenca  2001
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació relacionada :
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 16: 55 - Notas sobre orquídeas VIII - Any 2001


Ophrys picta   ×   O. speculum  
Registre:    ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys riojana ×  O. speculum  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatges externes a revisar per un expert
Publicació relacionada :


Ophrys riojana   ×  O. sphegodes C. E. Hermos. 1999
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys scolopax   ×   O. speculum Serra  & J.X. Soler   2012
Ophrys ×castroviejoi   (sinònim: Ophrys × kelleriella  G. Keller 1931)
Registres:    I.P.N.I.  -   I.N.P.N.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 


Ophrys scolopax  ×    O. sphegodes  
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Ophrys scolopax   ×   O. tenthredinifera Maire  1924
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 


Ophrys speculum  ×  O. speculum subsp. lusitanica D. Tyteca & B. Tyteca 1985
Ophrys ×innominata
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
 
Imatges d'herbari:
imatge
 


Ophrys speculum   ×   O. sphegodes E.G. Camus, Bergon & A. Camus 1908
Ophrys ×macchiatii    sinònim: Ophrys × neokelleri
Registre:    Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys speculum  ×  O. tenthredinifera  G. Keller & W.J. Schrenk  1971
Registre:    I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Ophrys sphegodes  ×  O. tenthredinifera  
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


GOC  / Activitats /  Articles d'investigació  / Orquídies i botànics /  Sortides  / Publicacions  /  Col·laboraOrquídies de Catalunya  / Península Ibèrica,Balears i Canàries /  Europa  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors  /  Híbrids  / Anomalies  /  Notícies / Vídeos i audiovisuals / Enllaços d'interès  /  @Contacte