actualitzat a data 22 jnny 2017
enrere
index

Orchis anthropophora   ×    O. italica (Tod.) Soó  1931
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicacions relacionades :
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Sonderbeiheft A. Berlin-Dahlem 2: 111. 1931
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 148 - Any 2005

Guía de campo de las Orquídeas de la provincia de Granada - Pàg. 214 - Any 2016


Orchis anthropophora    ×   O. militaris E.G .Camus   1892
×Orchiaceras spuria
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
Il·lustració:
imatge
 


Orchis anthropophora   ×  O. purpurea Rouy   1912
Orchis ×meilsheimeri               (Orchis ×macra, Orchiaceras ×macra)
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Orchis anthropophora    ×   O. simia Nanteuil  1887
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Il·lustració:
imatge
 


Orchis canariensis    ×   O. lapalmensis Leibbach  &  Ruedi Peter   2007
Orchis ×reginae -     (Orchis ×ligustica)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Orchis cazorlensis    ×   O. langei P. Delforge  1989
Orchis ×incantata
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Holotip:
imatge
 


Orchis langei   ×   O. olbiensis P. Delforge   1989
Orchis ×serraniana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Holotip:
imatge
 


Orchis langei    ×    O. provincialis Amard.   2009
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
 
Publicacions relacionades :
L'Orchidophile, Bulletin Trimestriel, Société Francaise d'Orchidophilie. Asnières 181: 143. 2009 [Jun 2009]
L'Orchidophile - Orchis x navarrensis : hybride interspécifique nouveau et considérations à propos d'une hypothétique forme rose d'Orchis provincialis Balb. En Navarre 2009. 182: 203]


Orchis mascula  ×  O. pallens Brügger  1880
Orchis ×loreziana
Registres:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:


Orchis mascula  ×   O. provincialis A. Camus   1928
Orchis ×penzigiana
Registres:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Publicacions relacionades :
Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen par E.G. Camus –Pàg. 270 - Any 1929
La familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica) - Any 1999   (Pàg. 154, la cita de l'híbrid Orchis ×colemanii) no és correcte, ja que la combinació amb Orchis provincialis correspon a Orchis ×penzigiana, si fos el segon tàxon Orchis pauciflora (tàxon no present a Espanya) seria Orchis ×colemanii.

Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 145 - Any 2005 
Catálogo de la flora vascular de Cantabria - Pàg. 320 - Any 2014   (la cita de Orchis x colemanii, el segon tàxon d'aquest híbrid correspond a Ophrys pauciflora, no present a Espanya)


Orchis militaris  ×   O. purpurea      (Lindl) Boenn. ex Rchb. 1830
Orchis ×hybrida    (sinònim Orchis ×jacquini Godr.)
Registre:   E.O.L.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
imatge
 


Orchis purpurea   ×   O. simia Franch  1885
Orchis ×angusticruris    (basiònim: Orchis ×weddellii E.G. Camus)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
imatge
imatge
 
Publicacions relacionades :
Flore de Loir-et-Cher - Pàgs. 571 i 572 - Any 1885
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 146 - Any 2005


Platanthera bifolia   ×    P. chlorantha Brügger  1880
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge
 


Serapias cordigera    ×   S. lingua Rouy   1891
Registre:   I.N.P.N.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Serapias cordigera   ×   S. maria C. Venhuis  &  P. Venhuis   2006
Registre :       ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Serapias cordigera   ×   S. parviflora E. G. Camus   1908
Registre:   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 


Serapias cordigera   ×   S. perez-chiscanoi  
Registre : ----
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
 
Publicació :


Serapìas lingua   ×   S. maria F.M. Vázquez, Ang. Sánchez & García Alonso 2016
Registre :         pendent
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Serapias lingua  L.   ×  S. × occidentalis   C.Venhuis & P. Venhuis  
Registre :         ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 


Serapìas lingua   ×   S. parviflora Tineo  1846
Registre :         ----
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 


Serapias lingua   ×  S. perez-chiscanoi  F.M. Vázquez   2009
Serapias ×venhuisia
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
 

GOC  / Activitats /  Articles d'investigació  / Orquídies i botànics /  Sortides  / Publicacions  /  Col·laboraOrquídies de Catalunya  / Península Ibèrica,Balears i Canàries /  Europa  /
 Calendari de floració  /  Pol·linitzadors  /  Híbrids  / Anomalies  /  Notícies / Vídeos i audiovisuals / Enllaços d'interès  /  @Contacte