G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

actualitzat el 10 juliol 2022
enrere
casa

(Tod.) Soó  1931
 ×Orchiaceras bivonae          (Orchis ×bivonae)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
 

E.G .Camus   1892
×Orchiaceras spuria         (Orchis ×spuria)            (Orchis ×weddeli)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
 
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Il·lustració:
imatge

Rouy   1912
Orchis ×meilsheimeri               (Orchis ×macra, Orchiaceras ×macra)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
 
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

Nanteuil  1887
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Il·lustració:
imatge

Leibbach  &  Ruedi Peter   2007
Orchis ×reginae -     (Orchis ×ligustica)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge

Orchis ×incantata
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Holotip:
imatge

De Angelis & Fumanti 2009
Orchis ×caesii
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

P. Delforge   1989
Orchis ×serraniana
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Holotip:
imatge

Amard.   2009
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge

Brügger  1880
Orchis ×loreziana            (Orchis ×haussknechtii)
Registre:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

A. Camus   1928
Orchis ×penzigiana
Registre:   I.P.N.I.   -   Tela Botanica
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:
Publicacions relacionades :
Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen par E.G. Camus –Pàg. 270 - Any 1929
La familia Orchidaceae en Galicia (N.O. Península Ibérica) - Any 1999   (Pàg. 154, la cita de l'híbrid Orchis ×colemanii) no és correcte, ja que la combinació amb Orchis provincialis correspon a Orchis ×penzigiana, si fos el segon tàxon Orchis pauciflora (tàxon no present a Espanya) seria Orchis ×colemanii.

Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 145 - Any 2005
Catálogo de la flora vascular de Cantabria - Pàg. 320 - Any 2014   (la cita de Orchis x colemanii, el segon tàxon d'aquest híbrid correspond a Ophrys pauciflora, no present a Espanya)
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 481 i 484 - Any 2017

(Lindl) Boenn. ex Rchb. 1830
Orchis ×hybrida    (sinònim Orchis ×jacquini Godr.)
Registre:  I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:

Kern. 1865
Orchis ×beyrichii
Registre:  I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Franch  1885
Orchis ×angusticruris    (basiònim: Orchis ×weddellii E.G. Camus)
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

Brügger  1880
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
imatge

Rouy   1891
Registre:   I.N.P.N.
Imatges externes:
imatge
imatge
imatge
imatge
Imatges d'herbari:

C. Venhuis  &  P. Venhuis   2006
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

E. G. Camus   1908
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:

Registre:   --------
Imatges externes:
imatge
Imatges d'herbari:
Publicacions relacionades :

Registre:   --------
Imatges externes:
Imatges d'herbari:


A. Camus   1926
Serapias ×kelleri
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:
Publicacions relacionades :
Riviéra Sci., 13 : 70 - 1926
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàg. 506 - Any 2017


Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Serapias lingua  L.   ×  S. × occidentalis   C.Venhuis & P. Venhuis
Registre:   ----
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Tineo  1846
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
imatge
imatge
 
Imatges d'herbari:

F.M. Vázquez   2009
Serapias ×venhuisia
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Maire & Stephenson 1930
Serapias ×stenopetala
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

Forest ex F.W.Schultz 1853
Registre:   I.P.N.I.
Imatges externes:
Imatges d'herbari:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte