G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
logo_ICHN

MATERIALS DE DIFUSIÓ
casa


LES EPIPACTIS DE CATALUNYA
© Jordi Llovera, Joan Canals, David Vilasís, Jordi Vila, Xavier Alamany i Pere Espinet
Octubre de 2020

********

Claus per la determinació d'espècies d'Epipactis
Joan Canals - 2011

********

Atles de les Orquídies d'Osona - Tríptic d'espècies
Grup de Naturalistes d'Osona********

PRESENTACIÓ EN FORMAT "PDF"

Les orquídies d'Osona

********

PER A EXPOSICIONS ITINERANTS

Disposem d'una col·lecció de 37 imatges d'orquídies per exposar dins un local. Per fer-ne una cessió temporal d'aquesta exposició heu d'escriure a:

Sr. Jordi Prat

jpratf12@gmail.com


********

FITXES D'AJUDA PER A PODER DETERMINAR CERTES ESPÈCIES SEMBLANTS:

Format: "jpg "

Làmina 1: Comparativa espècies del Grup Ophrys sphegodes: Ophrys arachnitiformis, Ophrys passionis, Ophrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Comparativa de: Ophrys incubacea i Ophrys passionis

Làmina 3: Comparativa de les Ophrys del grup fusca: Ophrys forestieri, Ophrys bilunulata, Ophrys arnoldii, i Ophrys sulcata

Làmina 4: Comparativa de: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Comparativa de: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Comparativa de les tres Serapies: Serapias lingua, S. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Comparativa de: Anacamptis morio subsp. picta i A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Comparativa de les orquídies grogues: Dactylorhiza sambucina, Orchis provincialis, Dactylorhiza insularis, i Orchis pallens

Làmina 9: Comparativa de: Cephalanthera longifolia, C. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Comprativa de Limodorum abortivum i L. trabutianum

Làmina 11: Comprativa de Ophrys insectifera i Ophrys subinsectifera


Làmina 12: Comprativa de Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha i Platanthera algeriensis

Làmina 13: Comprativa d'Anacamptis laxiflora i Anacamptis palustris

Làmina 14: Comprativa d'Orchis anthropophora, Orchis purpurea, Orchis simia i Orchis militaris

Làmina 15: Comprativa d'Ophrys apifera, Ophrys apifera var. flavescens, Ophrys apifera var. bicolor, Ophrys apifera var. fulvofusca, Ophrys apifera var. chlorantha i Ophrys apifera var. trollii

Làmina 16: Comprativa de Gymnadenia conopsea, Gymadenia conopsea var. densiflora i Gymnadenia odoratissima

Làmina 17: Comprativa de Gymnadenia gabasiana i Gymnadenia austriaca subsp. iberica

Làmina 18: Comprativa d'Anacamptis coriophora subsp. martrinii i Anacamptis coriophora subsp. fragrans


Format: "pdf "

Làmina 1: Comparativa espècies del Grup Ophrys sphegodes: Ophrys arachnitiformis, Ophrys passionis, Ophrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Comparativa de: Ophrys incubacea i Ophrys passionis

Làmina 3: Comparativa de les Ophrys del grup fusca: Ophrys forestieri, Ophrys bilunulata, Ophrys arnoldii, i Ophrys sulcata

Làmina 4: Comparativa de: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Comparativa de: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Comparativa de les tres Serapies: Serapias lingua, S. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Comparativa de: Anacamptis morio subsp. picta i A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Comparativa de les orquídies grogues: Dactylorhiza sambucina, Orchis provincialis, Dactylorhiza insularis, i Orchis pallens

Làmina 9: Comparativa de: Cephalanthera longifolia, C. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Comparativa de Limodorum abortivum i L. trabutianum

Làmina 11: Comprativa de Ophrys insectifera i Ophrys subinsectifera

Làmina 12: Comprativa de Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha i Platanthera algeriensis

Làmina 13: Comprativa d'Anacamptis laxiflora i Anacamptis palustris

Làmina 14: Comprativa d'Orchis anthropophora, Orchis purpurea, Orchis simia i Orchis militaris

Làmina 15: Comprativa d'Ophrys apifera, Ophrys apifera var. flavescens, Ophrys apifera var. bicolor, Ophrys apifera var. fulvofusca, Ophrys apifera var. chlorantha i Ophrys apifera var. trollii

Làmina 16: Comprativa de Gymnadenia conopsea, Gymadenia conopsea var. densiflora i Gymnadenia odoratissima

Làmina 17: Comprativa de Gymnadenia gabasiana i Gymnadenia austriaca subsp. iberica

Làmina 18: Comprativa d'Anacamptis coriophora subsp. martrinii i Anacamptis coriophora subsp. fragransGOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte