G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys ficalhoana  × O. sphegodes
esquerra
casa
dreta

Ophrys ×arizaletae (en procés de publicació per J.B. Ayuso)


Ophrys ficalhoana x O. sphegodes          Ophrys ficalhoana x O. sphegodes

Ophrys ficalhoana x O. sphegodes          Ophrys ficalhoana x O. sphegodes


Ophrys ficalhoana x O. sphegodes          Ophrys ficalhoana x O. sphegodes

Maig i Juny 2011 - La Rioja - Autors: Colette i Alain BONNY

"Els autors d'aquestes imatges ens diuen que no sempre pot assegurar-se que siguin exactament l'híbrid indicat"


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  ----
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicacions:
Hybrides d'Ophrys - Rémy Souche - Pàg. 253 - Any 2008
Guía de orquídeas silvestres de la montaña oriental leonesa – Pàgs. 234-235 - Any 2011
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 401 i 411- Any 2017

Altres publicacions:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte