G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys passionis   ×  O. speculum
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×armentariae    Ferrández & Benito 2016


          
Ophrys ×armentariae

     Ophrys ×armentariae        Ophrys ×armentariae

Ophrys ×armentariae
abril 2018 - prov. de Lleida


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Ophrys ×armentariae (Orchidaceae) nuevo híbrido de Aragón. Any 2016
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 403 i 413 - Any 2017

Altres publicacions:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte