G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys aveyronensis   ×  O. sphegodes
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×ezcaraiensis   C.E. Hermos. & Soca   1999


Ophrys ×ezcaraiensis

2 juny 2008 - Valgañon (La Rioja) - Imatge cedida per Rémy Souche


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

imatge    imatge
   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Caesiana 13: 36 (1999) Distribuzione di Ophrys aveyronensis (J.J. Wood) Delforge (Orchidaceae) a rassegna dei suoi ibridi

Altres publicacions:
Orchidophile (Asnières) 86: 84 (1989)
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 193 - Any 2005
Hybrides d'Ophrys du bassin méditerranéen occidental - Rémy Souche - 2008 - (Pàg. 112)
Description de deux nouveaux hybrides d'Ophrys en Aveyron - Pàg. 313 - Any 2013
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 398 i 409 - Any 2017

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte