G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys incubacea subsp. pacensis  ×  O. tenthredinifera
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×manfredoniae    DO. Danesch & E. Danesch 1972
nothosubsp. cerrogordensis     D. Garcia & F. Márquez 2013


Ophrys ×manfredoniae subsp. cerrogordensis

Ophrys ×manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis - 17 març 2013 - Badajoz

Ophrys ×manfredoniae subsp. cerrogordensis

Ophrys ×manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis - 17 març 2013 - Badajoz

Ophrys ×manfredoniae

Ophrys ×manfredoniae - 17 març 2013 - Badajoz

Ophrys ×manfredoniae

Ophrys ×manfredoniae - 17 març 2013 - Badajoz


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Folia Botanica Extremadurensis - Volumen 7 - Julio 2013 - Pàgs. 79-80 i 87 a 89

Altres publicacions:
Notes:
Ophrys incubacea × Ophrys tenthredinifera   = (Ophrys × manfredoniae) = Pàgs. 79-80
Ophrys incubacea subsp. pacensis  × Ophrys tenthredinifera  = (Ophrys x manfredoniae nothosubsp. cerrogordensis) - Pàgs. 87 a 89

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte