G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys bombyliflora   ×  O. spectabilis
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×melineae    S.Moingeon & J.-M. Moingeon 2013


Ophrys ×melineae

11 abril 2015 - Illa de Mallorca - Autor: Sven Jonasson
11 abril 2015 - Illa de Mallorca - Autor: Sven Jonasson

11 abril 2015 - Illa de Mallorca - Autor: Sven Jonasson

Ophrys ×melineae          Ophrys ×melineae

      11 abril 2015 - Illa de Mallorca - Autor: Sven Jonasson                                                                                          19 abril 2015 - Illa de Mallorca - Autor: Sven Jonasson


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Journal Europäischer Orchideen 45(2-4): 213 (2013) - Ophrys ×melineae hybr. nat. nov., a new hybrid of Orchidaceae in Mallorca (Balearic Islands - Spain

Altres publicacions:
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 399 i 410 - Any 2017

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte