G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys forestieri   ×  O. tenthredinifera
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×sancti-leonardii    O. Danesch & E. Danesch 1972


Ophrys ×sancti-leonardii

26 març 2011 - Alt Empordà (Girona)

Ophrys ×sancti-leonardii          Ophrys ×sancti-leonardii

28 març 2010 - Alt Empordà (Girona)                                                                                              19 març 2011 - Alt Empordà (Girona)

Ophrys ×sancti-leonardii

28 març 2010 - Alt Empordà (Girona) - Autors: Colette i Alain BONNY


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Orchideen Europas: Ophrys-Hybriden - 229, 141. 1972 (ISBN 3 444 10059 0)

Altres publicacions:
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 194 - Any 2005
Hybrides d'Ophrys - Rémy Souche - Any 2008 - Pàgs. 225-226
Notes sobre el gènere Ophrys L. (Orchidaceae) a Catalunya i al País Valencià. Any 2009 - Pàgs. 77 i 145
Folia Botanica Extremadurensis Volumen 6 - Junio 2012 - Pàgs. 82-83

Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 403 i 413- Any 2017

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte