G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys forestieri   ×  O. passionis
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×sancticyrensis   Soca 2000


Ophrys ×sancticyrensis          Ophrys ×sancticyrensis

8 abril 2011 - Alt Empordà (Girona)                                                                                   sense data- Alt Empordà (Girona) - Autors: Colette i Alain BONNY


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Diagnoses de quelques hybrides du genre Ophrys (Orchidaceae) du bassin mediterraneen occidental (4èm Partie). Monde Pl. 95(470): 14. 2000

Altres publicacions:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte