G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys apifera    ×  O. speculum
esquerra
casa
dreta
Ophrys ×soller     M. Henkel   2000


Ophrys ×soller

3 maig 2016 - Illa de Mallorca -Imatge cedida per Sven Jonasson

Ophrys ×soller

Ophrys ×soller          Ophrys ×soller

Ophrys ×soller

5 maig 2016 - Illa de Mallorca -Imatge cedida per Sven Jonasson


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 17 (2): 121 (2000)

Altres publicacions:
Flora Ibérica - Vol. XXI - Smilacaceae-Orchidaceae - Pàg. 192 - Any 2005
Orquídies del terme municipal de Sóller Any 2009 - Pàg. 154 - Any 2009

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte