G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Ophrys balearica  ×  O. tenthredinifera
esquerra
casa
dreta


Ophrys balearica x O. tenthredinifera

24 abril 2012 - Mallorca - Autor: Luis Alberto Domínguez

Ophrys balearica x O. tenthredinifera

30 març 2015 - Illa de Mallorca


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

   
Registre:  ----
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:

Altres publicacions:
Estudio de las orquídeas silvestres del sistema ibérico. Pàgs. 399 i 409 - Any 2017

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte