G.O.C.   Grup Orquidològic de Catalunya
Logo ICHN

Orchis langei   ×  O. provincialis
esquerra
casa
dreta
Orchis ×navarrensis   Amard. 2009


Orchis ×navarrensis          Orchis ×navarrensis

16 maig 2014 - Bigüezal (Navarra) - Autor: Joan Roca

Orchis ×navarrensis          Orchis ×navarrensis

7 maig 2014 - Bigüezal (Navarra) - Autor: Joan Roca                                                 7 maig 2014 - Burgui (Navarra) - Autor: Joan Roca

Orchis ×navarrensis      Orchis ×navarrensis

8 maig 2014 - Bigüezal (Navarra) - Autor: Joan Roca                                                                       9 maig 2014 - Bigüezal (Navarra) - Autor: Joan Roca


                                                                                               
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

imatge
   
Registre:  I.P.N.I.
abella
Imatges d'herbari:
Pol·linitzadors

Publicació:
L'Orchidophile - Orchis ×navarrensis : hybride interspécifique nouveau et considérations à propos d'une hypothétique forme rose d'Orchis provincialis Balb. En Navarre 2009. 182: 203

Altres publicacions:

GOC   /  Activitats  /   Articles d'investigació   /   Orquídies i botànics  /   Sortides   /   Publicacions   /    Publicacions antigues   /   Publicacions GOC-AOC   /   Col·labora/ZamiaDroid  / 
Materials difusió
  /  Morfologia  /  Orquídies de Catalunya  /  Orquídies d,altres comunitats  /  Orquídies de Portugal  /  Calendari de floració  /  Pol·linitzadors /  
Articles sobre pol·linitzadors
   /   Híbrids   /   Anomalies   /   Notícies   /   Vídeos i audiovisuals   /   Enllaços d'interès    /  @Contacte