Híbrids 

Híbrids de la Península Ibèrica i illes
Relació d'híbrids amb representació gràfica
Nom de l'híbrid:
Híbrid compost per:

Anacamptis coriophora × Orchis purpurea

Anacamptis morio × Orchis mascula

Anacamptis coriophora subsp. fragrans × A. pyramidalis

Anacamptis collina × Himantoglossum robertianum

Cephalanthera longifolia   ×  Orchis langei

Dactylorhiza majalis × Gymnadenia conopsea

Dactylorhiza maculata × Gymnadenia conopsea

Dactylorhiza fuchsii × Gymnadenia conopsea

Anacamptis morio × Gymnadenia conopsea

Orchis anthropophora  ×  O. italica

Orchis anthropophora × O. militaris

Dactylorhiza insularis  ×  Orchis mascula

Himantoglossum hircinum × Orchis simia

Orchis coriophora subsp. fragrans × Serapias parviflora

Anacamptis morio × Serapias lingua

Anacamptis morio × Serapias cordigera

Dactylorhiza maculata × Pseudorchis albida

Anacamptis picta × Serapias lingua

Anacamptis papilionacea × Serapias cordigera

Anacamptis morio × Serapias vomeracea

Anacamptis pyramidalis   × Serapias lingua

Dactylorhiza elata × Spiranthes aestivalis

Anacamptis laxiflora × A. morio

Anacamptis champagneuxii × A. picta

Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. robusta

Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. laxiflora

Anacamptis collina × A. papilionacea subsp. grandiflora

Anacamptis morio  ×   A. papilionacea

Anacamptis coriophora subsp. fragrans  ×  A. papilionacea

Anacamptis coriophora subsp. coriophora  ×  A. morio

Anacamptis champagneuxii × A. laxiflora

Anacamptis collina × A. champagneuxii

Anacamptis morio subsp. champagneuxii × A. papilionacea

Anacamptis champagneuxii × A. morio

Anacamptis coriophora × A. laxiflora

Anacamptis laxiflora × A. longicornu ? x A.palustris

Dactylorhiza incarnata × D. maculata

Dactylorhiza incarnata × D. majalis

Dactylorhiza fuchsii   ×  D. majalis

Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis   ×  D. maculata

Dactylorhiza maculata × D. majalis

Dactylorhiza elata × D. incarnata

Dactylorhiza incarnata × D. sambucina

Dactylorhiza elata × D. fuchsii

Dactyrlohiza fuchsii × D. incarnata

Dactylorhiza elata × D. irenica

Dactylorhiza fuchsii × D. maculata

Dactylorhiza insularis × D. sambucina

Dactylorhiza elata × [Anacamptis pyramidalis× Gymnadenia odoratissima]

Dactylorhiza elata × D. majalis

Dactylorhiza elata × Gymnadenia conopsea

Dactylorhiza elata × Gymnadenia conopsea var. densiflora

Dactylorhiza markusii × D. sambucina

Epipactis helleborine × E. phyllanthes var. degenera

Epipactis atrorubens × E. kleinii

Epipactis cardina × E. kleinii

Epipactis helleborine × E. rhodanensis (bugacensis)

Epipactis helleborine × E. muelleri

Epipactis atrorubens × E. helleborine

Epipactis cardina × E. distans

Epipactis cardina × E. provincialis

Epipactis distans × E. helleborine

Epipactis distans × E. kleinii

Epipactis fageticola × E. rhodanensis (bugacensis)

Epipactis helleborine × E. kleinii

Epipactis kleinii × E. rhodanensis (bugacensis)

Epipactis kleinii × E. tremolsii

Epipactis lusitanica × E. tremolsii

Epipactis phyllanthes × E. rhodanensis  (bugacensis)

Gymnadenia conopsea × G. odoratissima subsp. longicalcarata

Gymnadenia conopsea × G. gabasiana

Gymnadenia conopsea var. densiflora × G. odoratissima subsp. longicalcarata

Gymnadenia conopsea × G. conopsea var. densiflora

Neotinea conica × Orchis italica

Ophrys riojana  ×  O. sphegodes

Ophrys passionis × O. riojana

Ophrys catalaunica × O. sphegodes

Ophrys incubacea  ×  O. insectifera

Ophrys lutea × O. tenthredinifera

Ophrys ficalhoana × O. picta

Ophrys ficalhoana  × O. sphegodes

Ophrys passionis × O. speculum

Ophrys aveyronensis  ×  O. castellana

Ophrys bombyliflora × O. picta

Ophrys aveyronensis  ×  O. scolopax

Ophrys ficalhoana  × O. passionis

Ophrys dyris × O. speculum

Ophrys dyris × O. fusca

Ophrys bilunulata × O. dyris

Ophrys aveyronensis × O. ficalhoana

Ophrys arachnitiformis × O. forestieri

Ophrys scolopax  ×  O. speculum

Ophrys lutea  ×  O. speculum

Ophrys bombyliflora  ×  O. incubacea

Ophrys aveyronensis × O. passionis

Ophrys castellana × O. sphegodes

Ophrys alpujata × O. scolopax

Ophrys castellana × O. ficalhoana

Ophrys dianica (lucentina) ×  O. tenthredinifera

Ophrys fusca × O. speculum

Ophrys balearica  ×  O. speculum

Ophrys aveyronensis  ×  O. sphegodes

Ophrys bombyliflora  × O. speculum

Ophrys insectifera  × O. passionis

Ophrys lutea  ×  O. riojana

Ophrys forestieri × Ophrys lutea

Ophrys picta × O. tenthredinifera

Ophrys speculum  ×  O. tenthredinifera

Ophrys passionis  ×  O. scolopax

Ophrys insectifera  ×  O. sphegodes

Ophrys querciphila × O. sphegodes

Ophrys lusitanica × O. speculum

Ophrys atlantica × O. fusca var. iricolor

Ophrys ficalhoana × O. incubacea

Ophrys atlantica × O. dyris

Ophrys arachnitiformis ×  O. tenthredinifera

Ophrys lutea × O. vernixia

Ophrys incubacea  ×  O. scolopax

Ophrys dianica (lucentina) ×  O. forestieri

Ophrys bilunulata × O. lutea

Ophrys speculum  ×  O. sphegodes

Ophrys incubacea  ×  O. picta

Ophrys incubacea subsp. incubacea  ×  O. tenthredinifera

Ophrys incubacea subsp. pacensis × O. tenthredinifera

Ophrys dianica (lucentina) × O. speculum

Ophrys ficalhoana  × O. speculum

Ophrys bombyliflora  ×  O. spectabilis

Ophrys apifera ×  O. scolopax

Ophrys lutea × O. passionis

Ophrys catalaunica  ×  O. incubacea

Ophrys insectifera × O. scolopax

Ophrys incubacea var. rubriflora  ×  O. speculum

Ophrys scolopax  ×  O. sphegodes

Ophrys bombyliflora × O. scolopax

Ophrys catalaunica  ×  O. scolopax

Ophrys lutea × O. picta

Ophrys incubacea  ×  O. speculum

Ophrys algarvensis × O. bilunulata

Ophrys scolopax  ×  O. tenthredinifera

Ophrys incubacea × O. lutea

Ophrys catalaunica × O. subinsectifera

Ophrys apifera × O. picta subsp. nafarroana

Ophrys algarvensis × O. lupercalis (forestieri)

Ophrys bilunulata × O. forestieri

Ophrys fusca × O. sphegodes

Ophrys lutea × O. scolopax

Ophrys lutea  ×  O. sphegodes

Ophrys ficalhoana × O. riojana

Ophrys apifera × O. corbariensis

Ophrys incubacea × O. tenthredinifera

Ophrys picta  ×  O. speculum

Ophrys forestieri   ×  O. passionis

Ophrys dianica (lucentina)  ×  O. lutea

Ophrys apifera ×  O. speculum

Ophrys bombyliflora  ×  O. tenthredinifera

Ophrys bombyliflora × O. tenthredinifera var. guimaraesii

Ophrys balearica × O. fusca

Ophrys ficalhoana  × O. scolopax

Ophrys sphegodes × O. tenthredinifera

Ophrys incubacea  ×  O. sphegodes

Ophrys apifera × O. ficalhoana

Ophrys apifera × O. santonica

Ophrys castellana   ×  O. scolopax

Ophrys arnoldii  ×  O. sphegodes

Ophrys passionis ×  O. sphegodes

Ophrys picta  ×  O. riojana

Ophrys algarvensis  ×  O. atlantica

Ophrys apifera × O. balearica

Ophrys apifera × O. tenthredinifera

Ophrys araneola  ×  O. catalaunica

Ophrys arnoldii × O. fusca

Ophrys arnoldii × O. passionis

Ophrys atlantica × O. bilunulata

Ophrys atlantica × O. forestieri

Ophrys atlantica × O. lutea

Ophrys balearica  ×  O. forestieri

Ophrys balearica × O. lutea

Ophrys balearica  ×  O. spectabilis

Ophrys balearica × O. sphegodes

Ophrys balearica  ×  O. tenthredinifera

Ophrys bilunulata × O. fusca

Ophrys bilunulata × O. passionis

Ophrys bilunulata × O. sphegodes

Ophrys bombyliflora × O. fusca

Ophrys castellana × O. incubacea

Ophrys catalaunica  × O. insectifera

Ophrys catalaunica  × O. passionis

Ophrys catalaunica  × O. querciphila

Ophrys catalaunica  × O. scolopax

Ophrys catalaunica  × O. speculum

Ophrys dyris  × O. forestieri

Ophrys fusca × O. lusitanica

Ophrys forestieri × O. speculum

Ophrys forestieri × O. sphegodes

Ophrys forestieri   ×  O. tenthredinifera

Ophrys fusca × O. incubacea

Ophrys insectifera  × O. subinsectifera

Ophrys passionis × O. tenthredinifera

Ophrys passionis  × O. vasconica

Ophrys riojana  × O. speculum

Ophrys spectabilis × O. tenthredinifera

Anacamptis palustris? × xxx

Orchis purpurea  ×  O. simia

Orchis anthropophora  ×  O. simia

Orchis militaris × O. simia

Anacamptis palustris × Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis

Orchis italica × O. purpurea

Orchis militaris  ×  O. purpurea

Orchis cazorlensis × O. langei

Orchis mascula × O. pallens

Orchis anthropophora  ×  O. purpurea

Orchis langei  ×  O. provincialis

Orchis mascula ×  O. provincialis

Orchis canariensis × O. lapalmensis

Orchis langei × O. olbiensis

Orchis olbiensis  ×  O. provincialis

Platanthera bifolia  ×  P. chlorantha

Serapias cordigera  ×  S. lingua

Serapias lingua × S. vomeracea

Serapias cordigera × S. vomeracea

Serapias lingua  ×  S. maria

Serapias cordigera  ×  S. maria

Serapias cordigera  ×  S. parviflora

Serapias lingua × S. strictiflora

Serapias lingua  ×  S. parviflora

Serapias lingua × S. perez-chiscanoi

Serapias cordigera × S. perez-chiscanoi

Serapias cordigera × S. strictiflora

Serapias lingua × S. occidentalis

Serapias parviflora × S. strictiflora

Actualitzat:
octubre 1, 2021

GRUP ORQUIDOLÒGIC DE CATALUNYA
Institució Catalana d'Història Natural

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16
08001 Barcelona

Tel.: 933 248 582
Fax: 932 701 180

Grup Orquidològic de Catalunya
error: Content is protected !!