Materials de difusió

Articles del GOC

Llovera, J. & Reberté. J. (2024). Fitxes de Camp de les Espipactis de Catalunya

Espinet, P. (2021). Les Dactylorhiza de Catalunya. GOC

VV.AA. (2020). Les epipactis de Catalunya. GOC

Canals, J. (2011). Elements per a la diferenciació de les espècies del gènere Epipactis de la península ibèrica. GOC

VV.AA. (s/d). Atles de les Orquídies d'Osona. Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN


Material didàctic: retallables d'orquídies en format PDF

Descarrega els arxius, imprimeix-los sobre cartolina blanca, retalla i munta models de flors d'orquídies autòctones. Editats pel Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana.


Exposició fotogràfica del GOC per a exhibició temporal

Tenim a la vostra disposició una espectacular col·lecció de 37 imatges ampliades d'orquídies per exposar en el local que desitgeu. Per obtenir-ne la cessió temporal, escriviu al sr. Jordi Prat, jpratf12@gmail.com

Exposició fotogràfica GOC
Foto: Lluís Salvador

Làmines d'ajuda GOC-GNO-ICHN per identificar espècies semblants

Làmines per a identificació
Mostra de la làmina 1

Làmina 1: Ophrys del grup sphegodes
Ophrys arachnitiformisOphrys passionisOphrys sphegodes i Ophrys araneola
Descarregar JPG | PDF

Làmina 2: Ophrys incubacea vs. Ophrys passionis
Descarregar JPG | PDF

Làmina 3: Grup Ophrys fusca
Ophrys forestieriOphrys bilunulataOphrys arnoldiiOphrys funerea
Descarregar JPG | PDF

Làmina 4: Ophrys dyris i Ophrys forestieri
Descarregar JPG | PDF

Làmina 5: Orchis mascula i Orchis olbiensis
Descarregar JPG | PDF

Làmina 6: Les tres Serapias
Serapias linguaS. parviflora i S. vomeracea
Descarregar JPG | PDF

Làmina 7: Morio picta vs morio champagneuxii
Anacamptis morio subsp. pictaA. morio subsp. champagneuxii
Descarregar JPG | PDF

Làmina 8: Les orquídies grogues
Dactylorhiza sambucinaOrchis provincialisDactylorhiza insularisOrchis pallens
Descarregar JPG | PDF

Làmina 9: Les tres Cephalanthera
Cephalanthera longifoliaC. rubra i C. damasonium
Descarregar JPG | PDF

Làmina 10: Els dos Limodorum
Descarregar JPG | PDF

Làmina 11: Ophrys insectifera-subinsectifera
Descarregar JPG | PDF

Làmina 12: Platantheres
Platanthera bifolia, P. chlorantha i P. algeriensis
Descarregar JPG | PDF

Làmina 13: Anacamptis de mulladiu
Anacamptis laxiflora i A. palustris
Descarregar JPG | PDF

Làmina 14: Orchis antropomorfes
Orchis antropophora, O. purpurea, O. simia i O. militaris
Descarregar JPG | PDF

Làmina 15: Variants d'Ophrys apifera
Descarregar JPG | PDF

Làmina 16: Grup Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea, G. conopsea var. densiflora i G. odoratissima
Descarregar JPG | PDF

Làmina 17: Nigritel·les
Gymnadenia gabasiana i G. austriaca subsp. iberica
Descarregar JPG | PDF

Làmina 18: Coriophores
Anacamptis coriophora subsp. martrinii i A. coriophora subsp. fragrans
Descarregar JPG | PDF

Actualitzat:
abril 4, 2022

GRUP ORQUIDOLÒGIC DE CATALUNYA
Institució Catalana d'Història Natural

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16
08001 Barcelona

Tel.: 933 248 582
Fax: 932 701 180

Grup Orquidològic de Catalunya
error: Content is protected !!