Materials de difusió

Articles del GOC

VV.AA. (2020). Les epipactis de Catalunya. GOC

Canals, J. (2011). Elements per a la diferenciació de les espècies del gènere Epipactis de la península ibèrica. GOC

VV.AA. (s/d). Atles de les Orquídies d'Osona. Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN


Material didàctic: retallables d'orquídies en format PDF

Descarrega els arxius, imprimeix-los sobre cartolina blanca, retalla i munta models de flors d'orquídies autòctones. Editats pel Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana.


Exposició fotogràfica del GOC per a exhibició temporal

Tenim a la vostra disposició una espectacular col·lecció de 37 imatges ampliades d'orquídies per exposar en el local que desitgeu. Per obtenir-ne la cessió temporal, escriviu al sr. Jordi Prat, jpratf12@gmail.com

Exposició fotogràfica GOC
Foto: Lluís Salvador

Làmines d'ajuda GOC-GNO-ICHN per identificar espècies semblants

Làmines per a identificació
Mostra de la làmina 1

En format JPG:

Làmina 1: Ophrys del grup sphegodes
Ophrys arachnitiformisOphrys passionisOphrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Ophrys incubacea vs. Ophrys passionis

Làmina 3: Grup Ophrys fusca
Ophrys forestieriOphrys bilunulataOphrys arnoldii, i Ophrys funerea

Làmina 4: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Les tres Serapias
Serapias linguaS. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Anacamptis morio subsp. picta i A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Les orquídies grogues
Dactylorhiza sambucinaOrchis provincialisDactylorhiza insularisOrchis pallens

Làmina 9: Les tres Cephalanthera
Cephalanthera longifoliaC. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Els dos Limodorum

En format PDF:

Làmina 1: Ophrys del grup sphegodes
Ophrys arachnitiformisOphrys passionisOphrys sphegodes i Ophrys araneola

Làmina 2: Ophrys incubacea vs. Ophrys passionis

Làmina 3: Grup Ophrys fusca
Ophrys forestieriOphrys bilunulataOphrys arnoldii, i Ophrys funerea

Làmina 4: Ophrys dyris i Ophrys forestieri

Làmina 5: Orchis mascula i Orchis olbiensis

Làmina 6: Les tres Serapias
Serapias linguaS. parviflora i S. vomeracea

Làmina 7: Anacamptis morio subsp. picta vs. A. morio subsp. champagneuxii

Làmina 8: Les orquídies grogues
Dactylorhiza sambucinaOrchis provincialisDactylorhiza insularisOrchis pallens

Làmina 9: Les tres Cephalanthera
Cephalanthera longifoliaC. rubra i C. damasonium

Làmina 10: Els dos Limodorum

Actualitzat:
abril 4, 2022

GRUP ORQUIDOLÒGIC DE CATALUNYA
Institució Catalana d'Història Natural

Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 14-16
08001 Barcelona

Tel.: 933 248 582
Fax: 932 701 180

Grup Orquidològic de Catalunya
error: Content is protected !!